SUPERGARDEN.LT LAPU NOTEIKUMI

  1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi ( turpmāk - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokumens, kurš nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību Pircējam iegādājoties preces interneta veikalā.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, balstoties uz juridiskām prasībām. Pircējs tiek informēts interneta veikala mājaslapā. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas stājas spēkā no pasūtījuma pieteikšanas brīža.
1.3. Tiesības iegādāties interneta veikalā ir:
1.3.1. rīcības spējīgām, fiziskām personām, tas ir, personām, kuras ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcības nav ierobežotas ar tiesas rīkojumu;
1.3.2. juridiskām personām;
1.3.3. visiem augstāk minēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem.
1.4. Pārdevējs, apstiprinot noteikumus, garantē, ka, saskaņā ar noteikumu 1.3. Punktu, Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā.
1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs interneta veikalā noformē preču grozu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar Pārdevēja noteikumiem un nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skat. 5. punkta "Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termini").
1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek saglabāts interneta veikalā.

 

2. Personas datu aizsardzība.
2.1. Pasūtīt preces interneta veikalā Pircējs var:
2.1.1. piereģistrējoties šajā interneta veikalā – ievadot reģistrācijā prasītos datus;
2.1.2. nereģistrējoties šajā interneta veikalā.
2.2. Pircējam, pasūtot preces noteikumu 2.1. punktā norādītajos veidos, attiecīgos Pārdevēja pieprasītos informācijas lauciņos jānorāda Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildīšanai: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.
2.3. Apstiprinot šos noteikumus, pircējs piekrīt, ka 2.2 punktā sniegtie Pircēja pesonas dati tiks apstrādāti preču un pakalpojumu interneta veikalā, Pārdevēja darbības analīzei, un tiešā marketinga nolūkos.
2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiks apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja interneta veikala nolūkiem, Pircējs arī piekrīt, ka uz pircēja norādīto e-pasta adresi un telefona numuru tiks sūtīti informācijas paziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildīšanai.
2.5. Pircējs, reģistrējoties interneta veikalā un pasūtot preces, apņemas sargāt un nevienam neatklāt pieslēgšanās datus.

 

3. Pircēja tiesības un pienākumi.
3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā šajos noteikumos un citās šī interneta veikala informācijas sadaļās norādītajā kārtībā.
3.2. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām noteikto cenu.
3.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā iesniegtā informācija, Pircēja pienākums ir nekavējoties atjaunot to.
3.4. Pircējs apņemas nenodot savus pieslēgšanās datus trešajām personām. Ja pircējs zaudē pieslēgšanās datus, viņa pienākums ir nekavējoties informēt par to Pārdevēju, izmantojot "Kontaktos" norādīto informāciju.
3.5. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, piekrīt šiem pirkšanas - pārdošanas Noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt LR tiesību aktu.

 

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus.
4.2. Ja Pircējs mēģina apdraudēt Pārdevēja interneta veikala darba stabilitāti, drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikala izmantošanai vai, ārkārtas gadījumos, dzēst Pircēja reģistrāciju.
4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma politiku par Pircējam piederošo personīgo informāciju, kas ir norādīta interneta veikala reģistrācijas formā.
4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

 

5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.
5.1. Interneta veikalā Pircējs var iepirkties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.
5.2. Līgums ir spēkā no brīža, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu", un kad Pārdevējs, saņemot pasūtījumu, apstiprina to - nosūtot vēstuli uz norādīto e-pastu.
5.3. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro valūtā, ieskaitot PVN.
5.4. Pircējs maksā par precēm vienā no sekojošiem veidiem:
5.4.1. norēķināšanās, izmantojot elektroniskos apmaksas veidus - tas ir priekšapmaksas norēķināšanās veids, izmantojot Pircēja izvēlēto elektroniskās apmaksas sistēmu. Pircējam, kurš vēlas izmantot šo norēķinu sistēmu, jābūt parakstītam elektroniskās bankas līgumam ar vismaz vienu no zemāk norādītajām bankām: "SEB"; "Swedbank"; "DNB Nord"; "Nordea" banku. Pircējs pārskaita naudu uz interneta bankas norēķinu kontu. Atbildību par datu drošību šajā gadījumā nes attiecīgā banka, jo visi naudas darījumi notiek bankas elektroniskajā norēķinu sistēmā.
5.4.2. Bankas pārskaitījums - priekšapmaksa, kad Pircējs, izdrukājot pasūtījumu, dodas uz tuvāko bankas filiāli un pārskaita naudu uz interneta veikala bankas kontu.
5.5. Pircējs apņemas samaksāt par precēm nekavējoties. Tikai pēc tam, kad ir saņemts maksājums par precēm, tiek sākts gatavots sūtījums un skaitīts piegādes termiņa laiks.

 

6. Preču piegāde.
6.1. Preces Pircējam tiek piegādātas tikai Latvijas Republikas teritorijā 3 (trīs) darba dienu laikā no preču apmaksas saņemšanas.
6.2. Pircējs pasūtījuma brīdī izvēlas piegādes veidu un apņemas precīzi norādīt piegādes vietu.
6.3. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats preces nav varējis saņemt, bet preces tika piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesības izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizajam subjektam.
6.4. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers).
6.5. Pārdevējs piegādā Pircēja preces saskaņā ar preču aprakstos norādīto termiņu. Šie termiņi ir provizoriski un nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka, izņēmuma gadījumos, preču piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes nosacījumiem.
6.6. Jebkurā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņiem, ja preces Pircējam nav piegādātas, vai nav piegādātas laicīgi Pircēja vainas dēļ, vai no apstākļiem, kas nav atkarīgi no Pārdevēja.
6.7. Pircējam jebkurā gadījumā nekavējoties jāinformē Pārdevēju, ja sūtījums saņemts sagumzīts vai jebkādā citā veidā bojāts, ja sūtījumā ir nepieprasītas preces vai neatbilstošs daudzums, nepilnīga preces komplektācija.
6.8. Piegādes brīdī ievērotus iepakojuma bojājumus Pircējam vienmēr ir jānorāda kurjera nodrošinātajā sūtījuma piegādes dokumenta piezīmēs vai jāsastāda atsevišķs akts šim pārkāpumam. Pircējam tas ir jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiks veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera preces piegādes dokumentā.

 

7. Preču kvalitāte, garantijas.
7.1. Visas interneta veikalā pārdodamās preces detaļas ir norādītas katras preces esošajā aprakstā.
7.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja interneta veikalā esošās preces savas formas, krāsas vai cita parametra dēļ var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpatnību dēļ.
7.3. Ja Pārdevējs kādai precei nav piemērojis kvalitātes garantiju, tai tiek piemērota attiecīgos tiesību aktos paredzētā garantija.

 

8. Preču atgriešana un apmaiņa.
8.1. Atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:
8.1.1. vēlams, taču nav obligāti, lai atgriežamā prece būtu oriģinālā kārtīgā iepakojumā;
8.1.2. atgriežamai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
8.1.3. atgriežamai precei ir jābūt tīrai;
8.1.4. atgriežamās preces derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies;
8.1.5. jāiesniedz rakstisks pieprasījums, norādot vēlmi atgriezt Pircēja samaksāto naudu vai apmainīt preci uz kvalitatīvu;
8.1.6. iesniegt preces iegādes apstiprinošu dokumentu ( kvīti, rēķinu, preces pieņemšanas apstiprinājuma dokumentu).

8.2. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.1 punktā noteiktos preču atgriešanas nosacījumus.
8.5. Atgriežot nepareizi saņemto preci un / vai bojātu preci, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un samainīt tās uz analoģiskām, derīgām precēm.
8.6. Gadījumos, ja Pārdevējam nav apmaiņai derīgu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, izņemot cenu par piegādi.

 

9. Pircēja un Pārdevēja atbildība.
9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par iesniegto personas datu precizitāti. Ja Pircējs iesniedzis nepareizus vai neprecīzus personas datus reģistrācijas formā, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt tiešos zaudējumus no Pircēja.
9.2. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.
9.3. Piereģistrējies Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu nenodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies, Pircējam neievērojot Pārdevēja rekomendācijas un Pircēja saistības, kaut gan šāda iespēja tika dota.
9.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu mājas lapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāciju vai notiekošajām darbībām, Pārdevējs šīs mājas lapas nepieskata, nekontrolē un nepārstāv.
9.6. Kaitējuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

 

10. Mārketings un informācija.
10.1. Pārdevējs, pēc saviem ieskatiem, interneta veikalā var iniciēt dažādas akcijas.
10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķiem brīdinājumiem, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tās atcelt. Jebkuru akciju nosacījumu un noteikumu maiņa vai atcelšana stājas spēkā tikai uz priekšu, t.i no tās izpildes brīža.
10.3. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādītajiem saziņas līdzekļiem.
10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādīto telefona numuru vai e-pasta adresi.
10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem sūtāmo informāciju vai apstiprinošus ziņojumus interneta pieslēguma dēļ, e-pasta pakalpojumu sniedzēju traucējumu dēļ.

 

11.Beigu nosacījumi.
11.1. Šie preču pirkšanas - pārdošanas Noteikumi ir izstrādāti, vadoties pēc LR likumiem un tiesību aktiem.
11.2. Visas domstarpības, kas radās šo Noteikumu izpildes laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus risina LR likumos noteiktajā kārtībā.

Biļetens

Esi pirmais, kurš uzzina jaunumus