Privātuma politika

Mēs ļoti vērtējam un sargājam Jūsu privātumu, tāpēc cenšamies Jūs pēc iespējas skaidrāk informēt par Supergarden.lv vietnes informācijas vākšanas un izmantošanas principiem. Mēs iesniedzam atjaunotu konfidencialitātes un sīkdatņu politiku, kur varēsiet iepazīties ar mūsu noteikumiem un principiem, kas skar personas datu aizsardzību.

 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
UAB Geld Baltic (turpmāk "Datu pārvaldnieks") ar šo privātuma politiku (turpmāk "Privātuma politika") definē personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārvaldnieka interneta mājaslapu. Privātuma politikas noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad piekļūstat mūsu piedāvātajam saturam un / vai pakalpojumam, neatkarīgi no ierīces (datora, mobilā tālruņa, planšetdatora, TV utt.), kuru lietojat.

 

Datu pārvaldnieka rekvizīti: UAB „Geld Baltic“
Biroja adrese: Ramygalos g. 149, LT-36255 Panevėžys, Lietuva
Tālrunis: +371 64 588 807
E-pasts: info@supergarden.lv

Uzņēmuma kods: 300887014
PVN maksātāja kods: LT100003319312

 

Interneta veikala e-pasts: info@supergarden.lv

 

Ļoti svarīgi ir rūpīgi izlasīt privātuma politiku, jo Jūs piekrītat privātuma politikā aprakstītajiem noteikumiem katru reizi, kad apmeklējat Datu pārvaldniekam piederošo interneta vietni. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu mājaslapu, neizmantojiet mūsu saturu un / vai pakalpojumus.

Apliecinām, ka Datu pārvaldnieka mājaslapas Supergarden.lv dati tiks vākti saskaņā ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo institūciju norādījumiem. Tiek pielietoti visi tehniskie un administratīvie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka dati, ko mēs apkopojam par Supergarden.lv apmeklētājiem, tiek aizsargāti pret zaudējumiem, aizliegtu datu izmantošanu un izmaiņām.

Personas, jaunākas par 16 gadiem, mūsu mājaslapā nevar sniegt nekādus personiskos datus. Ja esat persona, jaunāka par 16 gadiem, pirms personiskās informācijas iesniegšanas, Jums ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos izmantotos jēdzienus jāsaprot tā, kā tie aprakstīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

 

KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEVĀCAM PAR JUMS?
Tiešā informācija, ko sniedzat:

 • dzīvesvieta (adrese)
 • vārds,
 • uzvārds,
 • tālruņa numurs
 • e-pasta adrese.

Informācija par to, kā Jūs izmantojat mūsu vietni.
Ja Jūs apmeklējat mūsu interneta mājaslapu, mēs apkopojam arī informāciju, kas atklāj mūsu pakalpojumu izmantošanas īpatnības vai automātiski ģenerē apmeklējumu statistiku. Par to vairāk varat uzzināt sadaļā Sīkdatnes.
Informācija no trešo personu avotiem
Mēs varam iegūt informāciju par Jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (tik, cik pieļauj piemērojamie tiesību akti) un saistīt to ar citu informāciju, ko mēs saņemam no Jums vai par Jums. Mēs varam arī saņemt informāciju par Jums no trešo pušu sociālā tīkla pakalpojumiem, kad pievienosieties tiem, piemēram, izmantojot Facebook tīkla kontus.
Cita informācija, ko mēs apkopojam
Ar Jūsu piekrišanu, mēs varam ievākt arī citu informāciju par Jums, Jūsu ierīci vai kā Jūs izmantojat mūsu mājaslapu.

 • pārvaldot tīmekļa vietni un diagnosticējot darbības traucējumus Supergarden.lv mājas lapas servera darbībā, mēs varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. IP adrese ir unikāls kods, kas identificē Jūsu datoru tīklos. To var izmantot, lai identificētu apmeklētāju un apkopotu demogrāfisko informāciju;

Jūs varat izvēlēties neiesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas pieprasīta reģistrējoties mūsu interneta veikalā), bet tādā gadījumā Jums var neļaut izmantot mūsu interneta veikala pakalpojumu.

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?
Mēs varam izmantot ievākto informāciju šādos nolūkos:

 • Reģistrēt, lai Jūs varētu izmantot mūsu interneta veikala pakalpojumu.
 • Lai samaksātu par iepirkumu grozu, izmantojot izvēlēto ārējo bankas pakalpojumu sniedzēju.
 • Tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, jaunumu vēstuļu sūtīšana, Jums piemērotu reklāmu un akciju paziņojumu nosūtīšana, tirgus, klientu, produktu un pakalpojumu novērtēšana un analīze (tostarp Jūsu viedokļa apkopošana par produktiem un pakalpojumiem un klientu aptauju organizēšana).
 • Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, lai tos uzlabotu un veidotu jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
 • Citos veidos, ar Jūsu piekrišanu

⃰ Informējam, ka Jums ir tiesības atteikt vai jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu datu apstrādei iepriekš minētajiem mērķiem.

 

KAM MĒS IZPAUŽAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs apņemamies neizpaust Jūsu personas datus nesaistītai trešai personai, izņemot šādus gadījumus:

 • ja ir saņemta Jūsu piekrišana personas datu izpaušanai;
 • sniedzot pakalpojumus - mūsu partneriem, kas piegādā preces vai citus Jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs nodrošināsim tikai tik daudz Jūsu personiskās informācijas, cik tas ir nepieciešams konkrētā pakalpojuma veikšanai;
 • tiesībaizsardzības iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?
Personas dati ir aizsargāti pret zaudējumiem, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Mēs esam ieviesuši fiziskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu visu apkopoto informāciju un nodrošinātu mūsu pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena mājas lapa, darbība tiešsaistē, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Mēs saglabāsim Jūsu datus 3 gadus pēc pēdējās dienas, kad izmantosiet mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī termiņa beigām dati tiks dzēsti, lai tos nevarētu reproducēt.

 

JŪSU TIESĪBAS
Kā Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārvaldītāja darbībā, Jums ir šādas tiesības:

 • Būt informētam par Jūsu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un to, kā tos apstrādā (piekļuves tiesības);
 • Pieprasīt personas datu labošanu vai saskaņā ar personas datu apstrādes mērķiem, papildināt neskaidrus personas datus (labošanas tiesības);
 • Iznīcināt savus datus vai pārtraukt datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu (tiesības iznīcināt un tiesības tikt aizmirstam);
 • Pieprasīt, lai personas Datu pārvaldnieks ierobežotu personas datu apstrādi esot vienam no likumīgajiem iemesliem (tiesības ierobežot);
 • Jums ir tiesības uz datu pārcelšanu (tiesības pārcelt);
 • Nepiekrist personas datu apstrādei, ja šos datus apstrādā vai plāno apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai, cik tas attiecas uz šādu tiešo tirdzniecību.

Ja Jūs vairs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, varat rakstīt e-pastu uz info@supergarden.lv vai zvanīt +370 687 55854 un atteikties no datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos un / vai, lai netiktu pielietota tikai automatizēta Jūsu personas datu apstrāde, ieskaitot profilēšanu **, nenorādot atteikšanās iemeslus.

**Saskaņā ar Jūsu iesniegtajiem personas datiem, tiešā mārketinga nolūkos, Jūsu personas dati var tikt profilēti, lai piedāvātu Jums individuāli piemērotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu personas datu automatizētai apstrādei, ieskaitot profilēšanu, vai iebilst pret to.

Jebkuru pieprasījumu vai norādījumu par personas datu apstrādi, Datu subjekts var rakstiski iesniegt Datu pārvaldniekam vienā no šādiem veidiem:

Personīgi iesniedzot iesniegumu adresē Ramygalos g. 149, Panevėžys, Lietuva; sūtot pa pastu: Ramygalos g. 149, 36255 Panevėžys, Lietuva; sūtot uz e-pastu: info@supergarden.lvSaņemot šādu iesniegumu vai rīkojumu, Datu pārvaldnieks, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc nodošanas dienas, sniedz atbildi un izpilda iesniegumā norādīto darbību vai arī atsakās to izpildīt. Vajadzības gadījumā termiņu var pagarināt vēl līdz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieteikumu sarežģītību un skaitu. Šādā gadījumā Datu pārvaldnieks viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē Datu subjektu par šādu pagarinājumu, norādot kavēšanās iemeslus.

Datu pārvaldnieks var neizveidot Datu subjektiem nosacījumus izmantot iepriekš minētās tiesības, izņemot atteikumu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga veidā, kur jānodrošina noziegumu, pakalpojumu vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana, kā arī Datu subjekta vai citu personu tiesības un brīvības aizsardzību.

 

TREŠO PUŠU VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU MĀJASLAPĀ

Supergarden.lv interneta mājaslapā var būt trešo pušu reklāmas baneri, saites uz viņu tīmekļu vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldnieks nepārvalda. Datu pārvaldnieks nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums jāizlasa privātuma politika, kas attiecas uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, ko izmantojat.

 

SĪKDATNES
Apmeklējot Supergarden.lv tīmekļa vietni, mēs vēlamies sniegt Jums saturu un funkcijas, kas ir piemērotas Jūsu īpašajām vajadzībām. Tadēļ ir vajadzīgas sīkdatnes. Tie ir mazi informācijas elementi, kas tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni un tiek glabāti Jūsu datorā vai citā ierīcē. Tie palīdz mums atpazīt Jūs kā iepriekšējo apmeklētāju konkrētā tīmekļa vietnē, saglabājot Jūsu apmeklējuma vēsturi vietnē un attiecīgi pielāgot saturu. Sīkdatnes palīdz arī nodrošināt netraucētu tīmekļa vietņu darbību, uzraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu, biežumu un apkopot statistisko informāciju par Jūsu vietņu apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksts:

Tehniskās sīkdatnes (3):
Mēs cenšamies piedāvāt mūsu apmeklētājiem modernu, viegli lietojamu tīmekļa vietni, kas automātiski pielāgojas Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Lai to panāktu, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes, kas palīdz mums parādīt mūsu vietni, palīdz nodrošināt tās funkcionalitāti, izveidot lietotāja kontu, izveidot savienojumu un pārvaldīt pasūtījumus. Šīs tehniskās sīkdatnes ir būtiskas mūsu vietnes pareizai darbībai.

Nosaukums Piegādātājs Mērķis  Derīguma beigas  Tips 
CookieConsent supergarden.lv Standarta sīkdatne tiek izmantota lietotāja sesijas atbalstam. 1 gads HTTP Cookie
user_token supergarden.lv Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu personīgo pieredzi iepērkoties interneta veikalā. 6 mēneši HTTP Cookie
www_supergarden_lv supergarden.lv Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu personīgo pieredzi iepērkoties interneta veikalā. līdz sesijas beigām HTTP Cookie


Parametru sīkdatnes (1):
Izmantojot parametru sīkdatnes, vietne atceras informāciju, kas nosaka vietnes darbību un izskatu, piemēram, izvēlēto valodu vai reģionu, kurā atrodaties.

Nosaukums Piegādātājs  Mērķis  Derīguma beigas  Tips 
CookiePolicyShown supergarden.lv Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu personīgo pieredzi iepērkoties interneta veikalā. 999 dienos HTTP Cookie


Statistikas sīkdatnes (3):
Mēs izmantojam statistikas sīkdatnes, lai iegūtu ieskatu par to, kā mūsu apmeklētāji izmanto Supergarden.lv. Šādā veidā mēs varam optimizēt un uzlabot mūsu tīmekļa vietni, saprast reklāmas un komunikācijas efektivitāti un nodrošināt, lai mēs Jums būtu interesanti un aktuāli. Mēs varam apkopot datus par Jūsu apskatītajām tīmekļa lapām, no kurām mājaslapām esat ieradies, kādus mūsu e-pastus esat atvēris un reaģējis, kā arī informāciju par datumu un laiku. Tas nozīmē arī to, ka mēs varam izmantot informāciju par Jums un to, kā Jūs izmantojat šo vietni, piemēram, apmeklējumu biežumu, klikšķu skaitu konkrētā lapā, izmantotos meklēšanas vienumus un daudz ko citu. Kā daļu no mūsu reklāmas kampaņām, mēs varam izmantot statistikas sīkdatnes, lai noskaidrotu, kā lietotāji pārlūko mūsu vietni pēc tam, kad viņiem ir tiešsaistes reklāma. Tas var ietvert arī reklāmas trešo pušu vietnēs.

Nosaukums Piegādātājs  Mērķis  Derīguma beigas  Tips 
_ga supergarden.lv Reģistrē unikālu lietotāja ID, kas identificē lietotāja uzvedību vietnē. 2 gadi HTTP Cookie
_gat supergarden.lv Sīkdatne tiek izmantota, lai identificētu personu neatkarīgi no tā, vai viņam ir lietotāja konts, dažādas pārlūkprogrammas vai tamlīdzīgi. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu personīgo pieredzi iepērkoties interneta veikalā. līdz sesijas beigām HTTP Cookie
_gid supergarden.lv Sīkdatne tiek izmantota, lai identificētu personu neatkarīgi no tā, vai viņam ir lietotāja konts, dažādas pārlūkprogrammas vai tamlīdzīgi. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu personīgo pieredzi iepērkoties interneta veikalā. līdz sesijas beigām HTTP Cookie


Komerciālās sīkdatnes (1):
Mēs izmantojam pašu un trešās puses sīkdatnes, lai parādītu personalizētas reklāmas mūsu pašu un citās vietnēs. To sauc par "atkārtotu mārketingu", kas balstās uz pārlūkošanas darbībām, piemēram, produktiem, ko meklējat.

Nosaukums Piegādātājs  Mērķis  Derīguma beigas  Tips 
ads/ga-audiences google.com Doubleclick partneru sīkdatne ir paredzēta, lai identificētu lietotāju un rādītu mērķtiecīgus mārketinga ieteikumus citās vietnēs. līdz sesijas beigām Pixel Tracker

 

Sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai reģistrētu vai piekrītat sīkdatņu izmantošanai Supergarden.lv tīmekļa vietnē, un  lai šis jautājums netiktu uzdots katru reizi, kad apmeklējat vietni. Piekļuve statistikas datiem par Supergarden.lv vietnes apmeklētājiem ir rezervēta UAB „Geld Baltic” darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šo datu un tīmekļa vietņu izstrādes analīzi, kā arī uzņēmuma partneriem, kas nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldības rīkus.

„Google Analytics“ rīku nodrošina ASV kompānija Google Inc., tāpēc tai ir arī piekļuve šī rīka apkopotajai statistikai. Google Inc. ir apņēmusies ievērot ES un ASV privātuma paneļa principus, kas nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES privātuma standartus. Uz šo pakalpojumu sniedzēju attiecas arī līgumiskās privātuma saistības. Par to varat izlasīt šeit  https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Kā pārvaldīt un dzēst sīkdatnes:

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes, vai paziņotu par sīkdatnes lejupielādi. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, skatiet tās palīdzības izvēlni. Ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu vadība. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu ievākta, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet vienkāršu procedūru daudzās pārlūkprogrammās, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldību, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr mēs vēlētos piebilst, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt pārlūkošanu internetā, ierobežot noteiktu tīmekļa vietņu funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi daudzām vietnēm, tostarp Supergarden.lv.


Mūsu mājaslapā var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Datu pārvaldnieks nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu saturu vai privātuma politiku, ko tie izmanto. Tāpēc, ja noklikšķināt uz saites no Datu pārvaldnieka mājaslapas uz citām tīmekļa vietnēm, Jums vajadzētu atsevišķi iepazīties ar viņu Privātuma politiku.

 

SAZINIETIES AR MUMS
Ja Jums rodas kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

Pasts: Ramygalos g. 149, 36255 Panevėžys, Lietuva

Tālrunis: +371 64 588 807
E-pasts: info@supergarden.lv

 

KĀ UZZINĀT PAR ŠĪS POLITIKAS IZMAIŅĀM?

Atjaunojot šo privātuma un sīkdatņu politiku, mēs informēsim Jūs par būtiskām izmaiņām, publicējot to tīmekļa vietnē www.supergarden.lv

Atjaunots 2018-05-24

Biļetens

Esi pirmais, kurš uzzina jaunumus